ANBI Status

Per 01-01-2009 beschikt Podium10 over de ANBI status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

 

NAAM

Statutaire naam: Stichting Open Muziekcentrum Bladel

Populaire naam: Podium10

KVK en RSIN

KvK: 41087377

RSIN:004608689

CONTACTGEGEVENS

Post- en bezoekadres:

Biezeveld 10

5531 BX Bladel

Telefoonnummer: 0497 382860

E-mailadres: info@p10.lucano.nl

DOELSTELLING

De stichting stelt zich ten doel het in de ruimste zin bieden en bevorderen van mogelijkheden tot eigentijdse ontspanning, ontmoeting en ontplooiing van jongeren uit  Bladel en omstreken, die hun vrije tijd in enigerlei verband actief of passief willen beleven, een en ander in de meest ruime zin des woords.
 Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door het oprichten en in stand houden van een open muziekcentrum, thans genaamd “PODIUM10”, in de gemeente Bladel, waarbij het aanbod van muziekonderwijs strikt gescheiden is van het aanbod van de ruimte, zijnde het muziekcentrum. Deze accommodatie is beschikbaar voor alle mogelijke aanbieders van (muziek)onderwijs en/of (muziek)activiteiten.

 

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

Pand in volle glorie benutten om:

  • Broeinestgedachte sterker te combineren met moderne vormen van muziekonderwijs.
  • Plezier en ontwikkeling van mensen staat centraal samen met het delen van de liefde voor muziek.
  • Richten op de kracht en talenten van muzikant en daarop een leerwijze toepassen.
  • Beginnende muzikanten podiumervaring op laten doen;
  • Muziek bij laten dragen aan persoonlijke ontwikkeling;
  • Sociale bindingsaspect van muziek laten plaatsvinden (op professioneel niveau);
  • Wel experimenteren, maar passend binnen de ervaringskaders.

 

De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden:

Voorzitter: S. Janssen (Sander)

Vice Voorzitter: B.A.M. Gijbels (Bram)

Penningmeester:C.P.T.G. Hermans (Kees)

 

Het beloningsbeleid:

Er vindt geen beloning plaats van het bestuur. Er is geen personeel in dienst en er wordt alleen gewerkt met vrijwilligers. Enkel bij commerciële activiteiten wordt een vrijwilligersvergoeding uitbetaald, rekening houdend met het wettelijke fiscale maximum.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Financiële verantwoording

Volgt op korte termijn