Matty Huyts

DOCENT

Naam Matty Huyts
Man/Vrouw: Man
E-mailadres: mattyhuyts@gmail.com
Site: In voorbereiding!
Geeft les in: Piano
Geeft les op: Afhankelijk van leerlingen: maandagavond/ donderdagavond/ zaterdagochtend
Telefoon: 0497-369142

 

De lessen worden in een prettige en ongedwongen sfeer gegeven en het lesmateriaal varieert van klassiek tot eigentijds repertoire.

 

Voor het leggen van de technische basis wordt in principe voor iedere startende leerling dezelfde methode gehanteerd. In het eerste jaar wordt een gedegen basis gelegd: de houding, techniek, leesvaardigheid en ritmiek worden getraind en de basisprincipes van de muzikaliteit worden door middel van klappen, zingen, voor en naspel ontwikkeld. Aansluitend hierop wordt het lesmateriaal afgestemd op de interesses en technische mogelijkheden van de leerling.

 

Samenspel (eventueel ook met andere instrumenten) wordt erg gestimuleerd.

 

Speciale aandacht voor akkoordenspel en liedbegeleiding

 

De ideale leeftijd om te beginnen is 7 jaar, dus vanaf groep 4.

 

Voor de ambitieuze leerling bestaat er de mogelijkheid om examens af te leggen. De normen hiervoor zijn gelijk aan de normen zoals die op muziekscholen gehanteerd worden.

 

Ieder jaar worden er leerlingenconcerten georganiseerd die (indien mogelijk) opgenomen worden op cd.

 

Lesgeld:

Het lesgeld bedraagt €840,-  per cursusjaar. Dat zijn 36 weken met 30 minuten per les.

Na aftrek van de gemeentelijke subsidie* (de helft van het lesgeld, tot een maximum van €370,-) bedraagt de uiteindelijke lesprijs dus €470,00 per jaar.

*Voor jongeren van 6 t/m 20 jaar, woonachtig in de gemeente Bladel is het mogelijk om subsidie aan te vragen bij de gemeente (muzikale culturele vorming)