Info voor docenten

Docenten (muziek/dans/theater) kunnen bij Podium10 gebruikmaken van verschillende oefen- en lesruimtes. Daarvoor stellen we samen een gebruiksovereenkomst op. In alle leslokalen is een complete backline aanwezig, evenals een computer en printer. In de zaal is ook een complete backline aanwezig en hier kan een eigen laptop gebruikt worden.

Docenten die bij Podium10 huren, mogen eenmaal per jaar gratis gebruikmaken van de zaal en alle technische faciliteiten voor bijvoorbeeld een eindpresentatie van de leerlingen.

De docent is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar les- en praktijkmateriaal. Andere verantwoordelijkheden van de docent zijn het inplannen van de leerlingen en het afstemmen van het lesrooster, het innen van lesgelden, het afbellen van leerlingen bij ziekte of een andere reden waardoor een les komt te vervallen en eventueel het tussentijds rapporteren van leervoortgang aan ouders en/of docent regulier onderwijs. Het werven en behouden van nieuwe leerlingen is een verantwoordelijkheid van de docent.

Mocht het zo zijn dat je als docent te weinig leerlingen hebt of kan behouden, dan kan in overleg met Podium10 ervoor gekozen worden om de gebruikersovereenkomst (tussentijds) te beëindigen.

Ben je geïnteresseerd in het huren van een lesruimte bij Podium10? Neem dan vrijblijvend contact op met Gerard van Gompel voor meer informatie.

Bekijk hier alvast de Algemene voorwaarden, Gebruiksbepalingen en Protocol camerabewaking