Music Experience

PODIUM10

“Stichting Open Muziek Centrum Bladel” met haar non-profit muziekcentrum Podium10, is vanaf de opening in 2009 een ANBI stichting, die volledig gedragen wordt door enthousiaste vrijwilligers.

Zonder exploitatiesubsidie of andere gemeentelijke/overheidssteun, maar met laagdrempeligheid en enthousiasme, kunnen wij vol trots mededelen dat onze doelstellingen tot nu toe zijn gehaald: Podium10 kan zichzelf in stand houden.

Het Podium10 concept was helemaal nieuw, we konden nergens "afkijken", en we moesten alles zelf ontwikkelen en ontdekken. Door de samenwerking aan te gaan met het bedrijfsleven, scholen, gemeenten en culturele instellingen, is Podium10 in staat om de verbinding tussen leerlingen, professionele muziekdocenten en theater technici te faciliteren, en daarnaast een springplank voor cultureel talent in de Brabantse Kempen te bieden.

Naast muzieklessen zijn er binnen Podium10 jaarlijks optredens, bandcompetities, voorspeelavonden, try-out avonden, cd-presentaties, audio en video opnamesessies, en muziekfestivals in het algemeen. Door dit diverse aanbod krijgt Podium10 steeds meer naamsbekendheid als regionaal poppodium. Podium10 heeft dan ook de ambitie om haar bekendheid als hoogwaardig regionaal podium binnen een grotere regio te versterken.

Vanaf juli 2017 gaan we ons voorbereiden, om per september te gaan starten met de ontwikkeling van een geheel nieuw project, nog nooit eerder uitgevoerd. De verwachte datum van uitvoering zal op de "dag van de internationale samenwerking" zijn: 4 juli 2020.

 

MUSIC EXPERIENCE

In dit unieke project, genaamd "Music Experience", komen alle aspecten samen die uiting geven aan het belang van samenwerking op het gebied van één van de belangrijkste cultuurvormen - "muziek" - en het daarbij behorende onmisbare technische samenspel van video, geluid, licht, dans, promotie e.d.

Het opdoen van ervaring, ontplooiing en vernieuwing zullen de boventoon voeren, zodat we met z’n allen een stempel kunnen zetten op één van de eigen belangrijkste doelstellingen - "samenwerking" -

Het gezamenlijk realiseren van een grootschalig Kempisch muziekproject, en samen met onderwijsinstellingen, muziek- en dansverenigingen, bands en organisaties werken aan een “Music Experience Finale”.

Dit in de vorm van het uitvoeren van een spetterend muziekstuk gelijktijdig op 20 verschillende podia in de 4 Kempengemeenten Bergeijk / Eersel / Bladel / Reusel De Mierden. In 17 dorpen kunnen we laten horen en zien dat muziek qua stijlen, uitvoeringen en leeftijden oneindig is, en dat alle muziek vooral is gebaseerd op tolerantie en begrip hebben voor elkaars keuzes en ideeën. Er wordt een groot (nieuw) muziekstuk geschreven dat uitvoerbaar is in 20 verschillende stijlen (kinderkoor, zanggroep, jeugdband, fanfare/harmonie, popband, jazzband, reggaeband e.d.. Afhankelijk van dit muziekstuk worden de verschillende groepen en uitvoerenden gezocht die dit lied in hun eigen stijl en arrangement gaan vertegenwoordigen.

D.m.v. lessen, repetities en coaching zal de inhoud en "vorm" van het lied in 20 varianten tot stand komen.

Alle 20 composities worden tegelijkertijd en synchroon uitgevoerd en afzonderlijk opgenomen, waardoor in totaal multi sporen geluid en 40 sporen beeld ontstaan. Door nadien "live" te schakelen tussen de gemaakte opnames bij de diverse podia (20 tot 40 schakelmomenten van beeld en geluid) in een vooraf bepaalde regie, komen dus alle composities van hetzelfde nummer afgewisseld samen in één lied. Het project vormt een bijzondere uitdaging en vraagt een geheel nieuwe samenwerking tussen de verschillende partijen. Met één lied bereiken we de samenwerking tussen musici, amateurs en professionals, alle leeftijdsgroepen, alle muziek- en dansstijlen, alle technici. Om het succes van het project te benadrukken, zal een professionele eind-mix worden gemaakt welke getoond gaat worden op regionale en (afhankelijk van succes) landelijke omroepen.

 

WIE DOET ER MEE?

Informatie en aanmelden (vóór 1 september 2017):

Organisatie:
Podium10 | professionele aanbieders en technici

Contactpersoon :

Gerard van Gompel
06-53245691 | musicexperience@podium10.nl